QSpec <

Program QSpec je predviđen za unos/ažuriranje svih potrebnih podataka i izradu specifikacija prehrambenih proizvoda, kao i njihov prenos u pdf formatu na repozitorijum specifikacija (koji se formira na serveru kompanije). Nastao je kao projekat po narudžbini tehnologa IMLEK-a, ali je kasnije dodatno modifikovan za mlekare Meggle i KUČ.
Osim specifikacija, program kreira i tehnološke postupke za izradu deklaracija pojedinih prehrambenih proizvoda i ima mogućnost čuvanja samih deklaracija proizvoda kao dodatni podatak uz pripadajuću specifikaciju proizvoda.
Program radi u mrežnom okruženju i predvidjen je za upotrebu do 15 konkurentnih korisnika. Program ne zahteva dodatnu hardverske ili softverske proizvode (za korisnike je dovoljan neki od MS Windows operativnih sistema i standardi personalni računar, a za repozitorij specifikacija je potreban memorijski prostor na fajl serveru kompanije). Program dozvoljava multijezičku podršku za izradu specifikacija i deklaracije na više jezika.
   

make a site for free

Uputstvo za QSpec