QMnt <

Cilj funkcije održavanja je da osigura optimalnu raspoloživost nabavljene i instalirane opreme u
proizvodnim preduzećima uz što manje troškove. Održavanje po procesnom modelu
organizovanja i upravljanja poslovnim modelom spada u najvažnije procese podrške glavnim
procesima i kao takav proces ima veoma intenzivnu interakciju sa svim glavnim procesima
poslovnog sistema.
Cilj aplikacije za upravljanje procesom održavanja - QMnt je da omogući efikasno i standardizovano vođenje procesa i interakciju informacija između aktivnosti u procesu.
Aplikacija za upravljanje procesom održavanja QMnt je prvenstveno namenjena funkciji ordržavanja u preduzeću koja je zadužena za proces. Međutim kako proces održavanja ima interakciju sa većinom glavnih procesa u firmi, aplikacija je namenjena i ostalim korisnicima informacija koje su povezane za proces održavanja.
Aplikacija je projektovana za rad u mrežnom okruženju (postoji i jednokorisnička verzija aplikacije), što omogućava uspostavljanje komunikacije među činiocima i procesima koji interreaguju sa procesom održavanja.
Aplikacija je namenjena i kompleksnim sistemima kod kojih je proces održavanja centralizovan, ali se grana na više odvojenih organizacijskih celina pa i zasebnih procesno različito orijentisanih organizacija. Proces održavanja se tretira kao zasebna celina bilo da se realizuje in house ili u outsource ambijentu.
Svaka organizacija se posmatra kao posebna celina, ali se resursima održavanja upravlja na globalnom nivou.


Mobirise

Uputstvo za QMnt

Iskustva pri izradi i inplementaciji programa za podršku procesu održavanja opreme

Apstrakt:  Opisujući realna iskustva, ovaj rad razmatra proces izrade i implementacije jednog mogućeg programskog rešenja za podršku procesu preventivnog i interventnog održavanja u prehrambenoj industriji od pripremnih intervjua, prototipskog rešenja, testiranja, pa do obuke korisnika. Svi specifični problemi koji su se rešavali u ovom procesu su bar delimično obrađeni.
Ključne reči:  
održavanje, sistem kvaliteta, studija slučaja, softversko rešenje